Skip to main content

Waterstof cv-ketel

thumbnail

Waterstof is geen energiebron zoals zon, wind of aardgas. Het is een energiedrager die geproduceerd moet worden voor we die energie kunnen gebruiken. Waterstof kan bijvoorbeeld worden verkregen uit aardgas, maar dat leidt tot CO2-uitstoot. Dat willen we vermijden.

Elektrolyse is een techniek waarbij waterstof uit water kan worden gewonnen door het water te splitsen in waterstof en zuurstof. Dit proces heeft geen schadelijke uitstoot, maar er is wel elektriciteit voor nodig. Als we in staat zijn om elektriciteit op een duurzame manier op te wekken, bijvoorbeeld met wind- of zonne-energie, kan waterstof een interessant alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Er is dan geen sprake van CO2-uitstoot. Naast zonnepanelen, windmolens en warmtepompen kan waterstof een rol spelen in het terugbrengen van CO2.

Een cv ketel die op waterstof werkt, is grotendeels te vergelijken met een gasgestookte ketel. Door het verbranden van het waterstofgas wordt warmte afgegeven aan de warmtewisselaar waardoor water stroomt. Net als bij een gasgestookte ketel zorgt een pomp ervoor dat het verwarmde water door het afgiftesysteem wordt rondgepompt.

€ 1.500 - € 3.500

prijs per appartement

Er zijn geen subsidies beschikbaar voor waterstof ketels.

> Waterstof cv-ketel