Skip to main content

Warmtenet (lage temperatuur)

thumbnail

Een warmtenet is een ondergronds netwerk van leidingen waardoor warm water stroomt. Dit warme water wordt gebruikt om huizen of gebouwen te verwarmen en voor warm water, zoals voor de kraan, de douche en de wasmachine. Een warmtenet levert altijd warmte aan meerdere huizen en/of gebouwen, wat betekent dat het een collectief warmtesysteem is, in tegenstelling tot centrale verwarming, die het water individueel op de locatie verwarmt met aardgas. Bij warmtenetten wordt onderscheid gemaakt in verschillende temperatuurniveaus. Bij lage temperatuur gaat het veelal om temperaturen tussen de 10°C tot 30°C. Deze temperatuur is vaak te laag voor direct gebruik voor zowel warm tapwater als ruimteverwarming. Er zijn twee mogelijke oplossingen voor dit probleem: het collectief of individueel opwaarderen van de temperatuur. Welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van de specifieke omstandigheden in de locatie. Een collectief opwaarderen naar een middentemperatuur (circa 70 °C) met een warmtepomp kan veel elektriciteit kosten, maar er zijn dan minder aanpassingen nodig in de woningen. Als de aanvoertemperatuur van het warmtenet al voldoende is voor ruimteverwarming (circa 50 °C), is er alleen een boosterwarmtepomp nodig in elke woning of gebouw voor de warmtapwatervoorziening. Dit is goedkoper in termen van elektriciteitsverbruik, maar er zijn dan wel meer aanpassingen nodig in de woningen, zoals aanpassingen aan de radiatoren voor het leveren van voldoende warmte bij lagere temperaturen. Als de aanvoertemperatuur van het warmtenet zeer laag is (tussen de 10°C en 30°C), is er in elke aan te sluiten woning of gebouw een warmtepomp nodig om de ruimten te verwarmen en warm tapwater te maken. Hoewel de warmteverliezen in het warmtenet dan lager zijn dan bij een hoger aanvoertemperatuur, zullen de kosten hiervan hoger zijn.

€ 0 - € 15.000

prijs per appartement

  1. Bij appartementen die nog geen blokverwarming hebben zullen leidingen door het gehele gebouw aangebracht moeten worden om het warme water te transporteren naar alle woningen.
  2. Er is een warmtepomp nodig om van de lage temperatuur hoge temperatuur te maken die geschikt is voor tapwater en/of hoog temperatuur radiatoren.
  3. Warmtenetten zijn vooral beschikbaar in stedelijke gebieden en zijn minder vaak beschikbaar in landelijke gebieden.
  4. Wanneer woningen zijn aangesloten op een warmtenet, zijn ze afhankelijk van één leverancier voor hun verwarming en warm water.
  5. Eenmaal aangesloten op een warmtenet, kan het moeilijk of duur zijn om weer te veranderen naar een andere verwarmingsbron.

Als woningeigenaar kunt u voor de aansluiting op een warmtenet gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type systeem kunt u een subsidie krijgen van €3.325,-  Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

 

Als VvE kunt u voor de aansluiting op een warmtenet gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van de RVO voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat u de aanvraag indient vóór de uitvoering. Het subsidiebedrag voor een Centrale aansluiting warmtenet is € 2.925 bij een maximaal vermogen van 100KW. Bij meer dan 100KW is het subsidie bedrag 28.858,- euro Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

 

Bent u een gemengde VvE of een verhuurder van één of meerdere huurwoningen dan kunt gebruik maken Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan. Deze woningen zijn, of worden, op een warmtenet aangesloten.

U krijgt subsidie voor de aanpassingen in de woningen en de aansluitkosten op een warmtenet met een maximaal subsidiebedrag van € 5.000 per appartement. Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Er zijn verschillende manieren van financieringsmogelijkheden voor uw VvE. Wellicht heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren of maakt u gebruik van een lening. In principe mag bijna elke VvE geld lenen, tenzij uitdrukkelijk in de akte vermeld staat dat er niet geleend mag worden (5:126 lid 4 BW).

Sinds 2015 kunnen VvE’s de VvE Energiebespaarlening afsluiten. De lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Warmtefonds; de uitvoering wordt geregeld door Polestar Bemiddeling. De VvE sluit een lening af zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De rente en aflossing van de VvE Energiebespaarlening worden onderdeel van de VvE-bijdrage. Kijk voor meer informatie op https://www.warmtefonds.nl/vve

> Warmtenet (lage temperatuur)