Skip to main content

Individuele warmtepomp met collectieve bodembron (water/water)

thumbnail

Een water/water-warmtepomp is een energiezuinig apparaat dat via een gesloten of een open bron warmte onttrekt aan de aardbodem of – via panelen op het dak of de gevel van een gebouw – aan de buitenlucht. In de warmtepomp circuleert een speciale vloeistof – koudemiddel genoemd – door een compressor, een condensor, een expansieventiel en een verdamper. Hierbij wordt de warmte uit de bron omgezet in bruikbare energie voor het verwarmen van je huis of het maken van warmtapwater voor de keuken of de badkamer. Een water/water-warmtepomp maakt meestal gebruik van een gesloten bodemcollector, een verticale bron in de grond. Een gesloten verticale bodemcollector bestaat uit een geboorde put waarin buizen zijn aangebracht. Voor een verticale bodemcollector moeten dus een of meer grondboringen worden verricht. Voor zo’n grondboring is een gespecialiseerd boorbedrijf nodig dat het benodigde aantal boorputten en de diepte – doorgaans 40 tot 160 meter – ervan vaststelt. De uitkomst daarvan hangt af van het vermogen van de warmtepomp en de gesteldheid van de bodem. Feitelijk is bodemwarmte niets meer of minder dan pure zonne-energie die in de aardbodem ligt opgeslagen. Naarmate de zon in het voorjaar sterker gaat schijnen, wordt er steeds meer warmte onder het aardoppervlak opgeslagen. Hoe warmer het wordt, des te dieper dringt deze warmte door in de bodem. Door een buizenstelsel dat tientallen meters diep in de grond ligt, wordt een vloeistof (bijv. glycol) rondgepompt om de warmte aan de aarde te onttrekken. Dit buizenstelsel loopt vervolgens ook door het gehele appartementencomplex waarna in de appartementen de individuele warmtepompen de warmte aan de vloeistof kunnen onttrekken Een warmtepomp en een cv-ketel werken heel verschillend. Bij een warmtepomp is het cruciaal om de temperatuur constant te houden. Een warmtepomp is niet ontworpen om een woning snel te verwarmen. Als de temperatuur met 2 graden wordt verhoogd, duurt het enkele uren voordat de warmtepomp dat niveau bereikt, doordat hij zo langzaam opwarmt. Een warmtepomp is gemaakt om uw huis op temperatuur te houden, niet om het voortdurend op te warmen. Daarom is een goed geïsoleerde woning noodzakelijk.

€ 12.500 - € 25.000

prijs per appartement

 1. Het grootste voordeel is dat er geen gas noodzakelijk is voor de verwarming van het appartement, en dat de CO2-uitstoot aanzienlijk zal verminderen.
 2. Een warmtepomp heeft een positief invloed op het energielabel.
 3. Naast verwarmen kan het systeem (met de nodige aanpassingen) ook koelen. Het systeem wordt omgekeerd en de warmte uit de woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.
 4. Er is geen buitenunit benodigd.
 5. Een warmtepomp is bij een goed geïsoleerd pand een zeer efficiënt systeem met een COP van 5.

 1. De investeringskosten zijn, afhankelijk van de diepte van de bron, hoog en de bron heeft geen eeuwige levensduur.
 2. Er gelden o.a. in Brabant specifieke restricties vanuit het provinciaal beleid m.b.t. het aanleggen van bodembronnen; nader onderzoek naar de haalbaarheid is noodzakelijk.
 3. Onderzocht moet worden of de bestaande bouwkundige kanalen geschikt zijn voor de toepassing van het collectieve buizenstelsel.
 4. De binnenunit heeft, door dat er ook een boilervat benodigd is, ongeveer het formaat van een grote koelkast (circa 60 x 62 cm). In hoogte variëren de units van circa 1,5 tot 2 meter. Daardoor nemen ze meer ruimte in beslag dan de traditionele cv-ketel.
 5. Door het hoge benodigde vermogen is het mogelijk dat het huidige aansluitvermogen van de elektra niet toereikend is en er een zwaardere driefase-aansluiting nodig is.
 6. Voor een optimale werking moet vrijwel altijd een systeem voor lage-temperatuurverwarming worden aangelegd. Dat bestaat uit bestaat uit vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren.
 7. Als de VvE een nieuwe installatie wil aanschaffen, moet de vergadering van eigenaars daarover een besluit nemen. In de Modelreglementen van splitsing is bepaald dat voor het nemen van een dergelijk besluit een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid (2/3 of ¾ van het totale aantal stemmen) nodig is.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 3.750 tot € 5.100. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

> Individuele warmtepomp met collectieve bodembron (water/water)