Skip to main content

Collectieve hybride hoge-temperatuurwarmtepomp met buitenunit (lucht/water)

thumbnail

Een hybride elektrische warmtepomp met buitenunit wordt vaak ook een hybride elektrische lucht-waterwarmtepomp genoemd. U kunt deze combineren met de bestaande cv-ketel in één installatie. Deze warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en maakt daarvoor gebruik van een buitenunit. Een hoge-temperatuurwarmtepomp zorgt ervoor dat het water voor de radiatoren verwarmd wordt tussen de 60 en 80 graden, vergelijkbaar met de traditionele gasgestookte cv-ketel. Dit heeft als voordeel dat de bestaande radiatoren niet vervangen hoeven te worden door lage-temperatuurradiatoren of vloerverwarming. Daarnaast hoeft de isolatie van het pand bij de toepassing van een hoge-temperatuurwarmtepomp niet per se verbeterd te worden voor een goede werking. De hybride warmtepomp zorgt in deze combinatie het grootste deel van het jaar voor het verwarmen van het appartementencomplex. Alleen bij piekbelasting – dus als er veel warmte nodig is – schakelt de cv-combiketel in. Kiest u voor een hybride installatie, dan neemt het gasverbruik voor verwarming dus flink af, vaak tot ca. 80 %; afhankelijk van de mate van isolatie en het opgestelde vermogen. Deze warmtepomp is, doordat deze naar een hogere temperatuur moet stoken (65-75 C°) aanzienlijk minder efficiënt dan een warmtepomp op lagere temperatuur. Hij is echter efficiënter dan de bestaande cv-ketel. Op de koudste dagen stookt u bij op gas.

€ 2.250 - € 7.500

prijs per appartement

 1. Het grootste voordeel is dat er veel minder gas noodzakelijk voor de verwarming van het complex en dat de CO2-uitstoot voor verwarmen een stuk zal dalen.
 2. Bij koud weer zit er minder warmte in de lucht waardoor de warmtepomp harder moet werken. Het rendement is daarom in de koude dagen lager waardoor het financieel interessanter is om deze dagen op gas te stoken. Er is een mogelijkheid het systeem in de toekomst uit te breiden waardoor het appartementencomplex wel gasloos is.
 3. De radiatoren hoeven voor dit systeem niet vervangen te worden.
 4. Hoewel niet strikt noodzakelijk, is het raadzaam de schil van het complex (gevels, vloeren, glas en daken) goed te isoleren. Hoe beter het complex is geïsoleerd hoe minder warmtevraag er is, én hoe efficiënter de warmtepomp werkt.
 5. Een warmtepomp, zelfs als deze op hogere temperatuur draait, heeft een positieve invloed op het energielabel.

 1. Deze warmtepomp levert geen warm water voor de keuken en badkamer. Dat zal door de eigenaars zelf moeten worden geregeld, bijvoorbeeld met een boiler of een doorstroomapparaat. Collectieve uitvoering is mogelijk door gebruik te maken van een CO2-
 2. Door het hoge benodigde vermogen is het mogelijk dat het huidige aansluitvermogen van de elektra niet toereikend is en er een zwaardere aansluiting nodig is. De netwerkbeheerder moet beoordelen of dit mogelijk is. De eenmalige én de jaarlijkse kosten zijn voor rekening van de VvE. Ze zijn afhankelijk van de benodigde kabellengte en het vermogen van de installatie.
 3. Er zijn één of meerdere buitenunits noodzakelijk. Staat het ketelhuis op het dak? Dan komen deze buitenunits op het dak te staan. Hierbij moet rekening worden gehouden dat een buitenunit al snel 500 kg weegt en daarom op een staalconstructie moet worden geplaats. Daarbij wordt het gewicht afgedragen over de constructie van het pand.
 4. De buitenunit maakt geluid. Hij moet trillingvrij worden opgesteld met behulp van veren om contactgeluid te voorkomen. Het verdient aanbeveling om de warmtepomp zo op te stellen dat het geluid zo veel mogelijk in alle richtingen vrij weg kan stromen. Wellicht blijkt uit een geluidsberekening dat geluidwerende schermen nodig zijn. Deze zijn in de handel verkrijgbaar.
 5. Een buitenunit van een warmtepomp kan bevriezen tijdens de wintermaanden. De luchtvochtigheid is meestal hoog wanneer vochtige lucht door de buitenunit stroomt. Die kan bevriezen op de koude metalen. Om deze te ontdooien, moet in het ketelhuis een voorraadvat worden opgesteld.
 6. Bij koud weer bevat de lucht minder warmte. De warmtepomp moet dus harder werken. Het rendement is daarom bij kou lager. Dan kan het, afhankelijk van de prijzen en isolatie, voordeliger zijn om deze dagen op gas te stoken. In dat geval kunt u kiezen voor een hybride warmtepomp.
 7. Als de VvE een nieuwe installatie wil aanschaffen, moet de vergadering van eigenaars daarover een besluit nemen. In de Modelreglementen van splitsing is bepaald dat voor het nemen van een dergelijk besluit een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid (2/3 of ¾ van het totale aantal stemmen) nodig is.

Als VvE kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). U kunt een aanvraag doen voor de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) wanneer u aan de voorwaarden van de RVO voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat u de aanvraag indient vóór de uitvoering. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp is € 1.650, vermeerderd met € 150 voor elke kW thermisch vermogen bij bivalente temperatuur vanaf 1 kW.

Er zijn verschillende manieren van financieringsmogelijkheden voor uw VvE. wellicht heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren of maakt u gebruik van een lening. In principe mag bijna elke VvE geld lenen, tenzij uitdrukkelijk in de akte vermeld staat dat er niet geleend mag worden (5:126 lid 4 BW).

Sinds 2015 kunnen VvE’s de VvE Energiebespaarlening afsluiten. De lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Warmtefonds; de uitvoering wordt geregeld door Polestar Bemiddeling. De VvE sluit een lening af zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De rente en aflossing van de VvE Energiebespaarlening worden onderdeel van de VvE-bijdrage. Kijk voor meer informatie op https://www.warmtefonds.nl/vve

Het is raadzaam om door een gespecialiseerd bedrijf een installatieontwerp te laten maken om de opstelling, het aantal en de capaciteit van de warmtepompen te kunnen bepalen. Hiermee kan worden bepaald hoeveel stroom er noodzakelijk is en hope groot de elektriciteitsaansluiting moet zijn. Tot slot moeten constructieve berekeningen en geluidberekeningen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal presteert en aan de gewenste geluids- en bouwvoorschriften voldoet.

> Collectieve hybride hoge-temperatuurwarmtepomp met buitenunit (lucht/water)