Skip to main content

Individuele hybride elektrische warmtepomp met ventilatielucht (lucht/water)

thumbnail

Een hybride elektrische warmtepomp met ventilatielucht wordt vaak ventilatiewarmtepomp genoemd. Deze hybride warmtepomp onttrekt warmte aan de ventilatielucht die uit de woning komt. Met behulp van een warmtewisselaar haalt een ventilatielucht/water-warmtepomp heel veel warmte uit de ventilatielucht voordat deze lucht zeer koud naar buiten wordt geblazen. De ventilatielucht/water-warmtepompen hebben een vermogen van 1,5 kW, 3 kW of zelfs 5 kW en werken altijd in combinatie met een (bestaande) cv-ketel. De warmtepomp ventileert niet alleen de woning, maar levert ook warmte voor de verwarming. Bovendien kunnen sommige uitvoeringen niet alleen ventilatielucht uit de woning afvoeren, maar ook verse buitenlucht voorverwarmd in de woning blazen (ventilatie type D). Deze uitvoering vervangt in feite de WTW-unit in huis. De ventilatiewarmtepomp komt in plaats van de ventilatiebox. Het grote voordeel van de ventilatiewarmtepomp is dat er geen buitenunit of bodembron nodig is om de warmte op te wekken. Naarmate het buiten kouder wordt zal de efficiëntie (COP) echter wel verminderen, waardoor de cv-ketel zal bijspringen. De cv-ketel zorgt ook voor het tapwater omdat de temperatuur van dit systeem aanzienlijk hoger is.

€ 3.750 - € 7.500

prijs per appartement

  1. Het grootste voordeel is dat er geen buitenunit benodigd is en woningen met een ventilatiebox of warmteterugwininstallatie (WTW) relatief makkelijk gasloos kunnen worden.
  2. De radiatoren hoeven voor dit systeem niet vervangen te worden.
  3. Een hybride warmtepomp heeft een positief invloed op het energielabel
  4. Een warmtepomp is bij een goed geïsoleerd pand een zeer efficiënt systeem met een COP van 5.
  5. Een ventilatiewarmtepomp heeft relatief weinig onderhoud nodig.

  1. Deze warmtepomp levert geen warm water voor de keuken en badkamer. Dat wordt door de cv-ketel uitgevoerd: de temperatuur daarvan is aanzienlijk hoger.
  2. Voor een optimale werking moet vrijwel altijd een systeem voor lage-temperatuurverwarming worden aangelegd. Dat bestaat uit bestaat uit vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren.
  3. De afvoer van de ventilatielucht moet een geïsoleerd kanaal zijn om condensatie aan de buitenkant van het ventilatiekanaal te voorkómen. De temperatuur van de afgevoerde ventilatielucht kan namelijk -20 graden bereiken.
  4. Voor woningen met een groter oppervlak dan 120 m2 of met (te) weinig isolatie is een ventilatiewarmtepomp niet altijd geschikt. Laat een installateur altijd een warmteverliesberekening maken om te kunnen bepalen of – en zo ja – een warmtepomp voor de woning geschikt is. En zo ja, welke capaciteit deze moet hebben.
  5. Bij een collectief ventilatiekanaal moeten de kanalen aangepast of volledig vervangen worden omdat de lucht een lagere temperatuur heeft en hierdoor minder makkelijk het dak bereikt.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 1.650 tot € 3.435. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

> Individuele hybride elektrische warmtepomp met ventilatielucht (lucht/water)