Skip to main content

Collectieve elektrische warmtepomp met PVT-panelen (water-water)

thumbnail

PVT-panelen combineren fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) en zonnecollectoren voor thermische energie (T) in één systeem. Dit betekent dat ze zowel elektriciteit genereren als warmte opwekken. De elektriciteit kan worden gebruikt voor het aandrijven van de warmtepomp en andere elektrische apparatuur, terwijl de thermische energie wordt gebruikt voor verwarming van water voor de verwarming of zelfs voor het tapwater. Er is dus geen buitenunit; het systeem haalt de warmte uit panelen op het dak PVT-panelen zijn, afhankelijk van merk en type, iets dikker en ook vaak iets groter dan gewone zonnepanelen. Onder de PVT-panelen zijn lamellen aangebracht die warmte opnemen. De warmte komt niet alleen van de zon, maar ook uit de langsstromende lucht. Om voldoende warmte te verkrijgen, is veel ruimte op het dak nodig. U moet al snel denken aan 8 à 10 panelen per appartement. De warmtepomp met PVT-panelen heeft daarnaast een binnenunit. Die komt op de plaats van de oude cv-ketel, of zo dicht mogelijk in de buurt. De binnenunit geeft de warmte van de bron af aan het verwarmingswater, en heeft een voorraadvat voor (eventueel) het warme water voor de douche en keuken. Voor de stroomopwekking wordt ook een omvormer geplaatst. Voor een goede werking is een goed geïsoleerd pand nodig. Daarnaast moet voor een optimale werking vrijwel altijd een systeem voor lage-temperatuurverwarming worden aangelegd. Dat bestaat uit bestaat uit vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren.

€ 5.000 - € 15.000

prijs per appartement

  1. Het grootste voordeel is dat er geen gas noodzakelijk is voor de verwarming van het complex, en dat de CO2-uitstoot aanzienlijk dal verminderen.
  2. Een warmtepomp met PVT-panelen heeft een zeer positieve invloed op het energielabel.
  3. Wanneer er nog geen zonnepanelen nop het dak liggen, kunt u hiermee twee vliegen in één klap slaan. U benut de ruimte op het dak heel efficiënt voor duurzame stroom én warmte.
  4. De PVT-panelen op het dak maken geen geluid. Dat is dus anders dan bij een warmtepomp met een buitenunit.
  5. Naast verwarmen kan het systeem (met de nodige aanpassingen) ook koelen. Het systeem wordt omgekeerd en de warmte uit de woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.

  1. Met dit systeem wekt u voornamelijk in de zomermaanden veel elektriciteit op maar er zal ook veel stroom worden verbruikt. Wellicht is het huidige aansluitvermogen voor elektra niet toereikend, en is een zwaardere aansluiting nodig. De netwerkbeheerder moet beoordelen of dit mogelijk is. De eenmalige én de jaarlijkse kosten zijn voor rekening van de VvE. Ze zijn afhankelijk van de benodigde kabellengte en het vermogen van de installatie.
  2. De meeste verzekeringsmaatschappijen vragen tegenwoordig een Scope12 opleveringskeuring na het plaatsen van zonnepanelen. Daarmee is er een onafhankelijke beoordeling dat de installatie mechanisch en elektrotechnische goed aangesloten is.
  3. PVT-panelen zijn vaak zwaarder dan traditionele zonnepanelen. Laat daarom een constructieve berekening uitvoeren. In sommige gevallen moet het dak worden versterkt om het extra gewicht te kunnen dragen.
  4. PVT-panelen hebben over het algemeen meer ruimte nodig dan afzonderlijke zonnepanelen of thermische zonnecollectoren. Dit kan problematisch zijn als er beperkte ruimte beschikbaar is voor installatie.
  5. Als de VvE besluit een nieuwe installatie aan te schaffen dan zal de vergadering van eigenaars daarover een besluit moeten nemen. In de Modelreglementen van splitsing is bepaald, dat voor het nemen van een dergelijk besluit een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid (2/3 of 3/4) nodig is.

Als VvE kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). U kunt een aanvraag doen voor de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) wanneer u aan de voorwaarden van de RVO voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat u de aanvraag indient vóór de uitvoering. Het subsidiebedrag voor een water-waterwarmtepomp is € 3.750, vermeerderd met € 150 voor elke kW thermisch vermogen bij bivalente temperatuur vanaf 10 kW.

 

Er zijn verschillende manieren van financieringsmogelijkheden voor uw VvE. wellicht heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren of maakt u gebruik van een lening. In principe mag bijna elke VvE geld lenen, tenzij uitdrukkelijk in de akte vermeld staat dat er niet geleend mag worden (5:126 lid 4 BW).

Sinds 2015 kunnen VvE’s de VvE Energiebespaarlening afsluiten. De lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Warmtefonds; de uitvoering wordt geregeld door Polestar Bemiddeling. De VvE sluit een lening af zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De rente en aflossing van de VvE Energiebespaarlening worden onderdeel van de VvE-bijdrage. Kijk voor meer informatie op https://www.warmtefonds.nl/vve

Het is raadzaam om door een gespecialiseerd bedrijf een installatieontwerp te laten maken om de opstelling, het aantal en de capaciteit van de warmtepompen te kunnen bepalen. Hiermee kan worden bepaald hoeveel stroom er noodzakelijk is en hope groot de elektriciteitsaansluiting moet zijn. Tot slot moeten constructieve berekeningen en geluidberekeningen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal presteert en aan de gewenste geluids- en bouwvoorschriften voldoet.

> Collectieve elektrische warmtepomp met PVT-panelen (water-water)