Skip to main content

Collectieve hoge-temperatuur CO2-warmtepomp met buitenunit (lucht/water)

thumbnail

Deze collectieve warmtepomp is speciaal ontwikkeld om een groot volume aan warm tapwater te produceren. Temperaturen tot 90 C° zijn mogelijk. Het thermodynamische proces van een CO2-warmtepomp is vergelijkbaar met dat van andere warmtepompen, waarbij warmte wordt verplaatst van een kouder naar een warmer gebied met behulp van een compressor, condensor, verdamper en expansieventiel. Het gebruik van CO2 als koudemiddel maakt deze warmtepompen echter geschikt voor hogere temperaturen. Het is daarnaast zeer populair vanwege zijn milieuvriendelijkheid. Immers: het is een natuurlijk koudemiddel dat geen schadelijke invloed heeft op de ozonlaag en een laag broeikaseffect heeft. Deze warmtepompen worden vaak gebruikt in commerciële en industriële toepassingen. In een appartementencomplex zijn ze ook toepasbaar mits er veel afname is van tapwater.

€ 1.500 - € 3.500

prijs per appartement

  1. Het grootste voordeel is dat er veel minder gas nodig is voor het verwarmen van het complex. Bovendien neemt de CO2-uitstoot aanzienlijk af.
  2. Een warmtepomp, zelfs als deze op hogere temperatuur draait, heeft een positief invloed op het energielabel.
  3. Het gebruik van CO2 als koudemiddel is milieuvriendelijk: geen schadelijke invloed op de ozonlaag én een laag broeikaseffect.

  1. Deze warmtepomp levert alleen warm water voor de keuken en badkamer. Met behulp van PCM-buffervaten kan deze optie ook geschikt worden gemaakt voor verwarming. Hiervoor is dus wel voldoende opstelruimte benodigd.
  2. Door het hoge benodigde vermogen is mogelijk het huidige aansluitvermogen van de elektra niet toereikend, en is een zwaardere aansluiting nodig. De netwerkbeheerder moet beoordelen of dit mogelijk is. De eenmalige én de jaarlijkse kosten zijn voor rekening van de VvE. Ze zijn afhankelijk van de benodigde kabellengte en het vermogen van de installatie.
  3. Er zijn één of meerdere buitenunits noodzakelijk. Staat het ketelhuis op het dak? Dan komen deze buitenunits op het dak te staan. Hierbij moet rekening worden gehouden dat een buitenunit al snel 500 kg weegt en daarom op een staalconstructie moet worden geplaats. Daarbij wordt het gewicht afgedragen over de constructie van het pand.
  4. De buitenunit maakt geluid. Hij moet trillingvrij worden opgesteld met behulp van veren om contactgeluid te voorkomen. Het verdient aanbeveling om de warmtepomp zo op te stellen dat het geluid zo veel mogelijk in alle richtingen vrij weg kan stromen. Wellicht blijkt uit een geluidsberekening dat geluidwerende schermen nodig zijn. Deze zijn in de handel verkrijgbaar.
  5. Een buitenunit van een warmtepomp kan bevriezen tijdens de wintermaanden. De luchtvochtigheid is meestal hoog wanneer vochtige lucht door de buitenunit stroomt. Die kan bevriezen op de koude metalen. Om deze te ontdooien, moet in het ketelhuis een voorraadvat worden opgesteld.
  6. Als de VvE een nieuwe installatie wil aanschaffen, moet de vergadering van eigenaars daarover een besluit nemen. In de Modelreglementen van splitsing is bepaald dat voor het nemen van een dergelijk besluit een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid (2/3 of ¾ van het totale aantal stemmen) nodig is.
  7. Als de VvE besluit een nieuwe installatie aan te schaffen dan zal de vergadering van eigenaars daarover een besluit moeten nemen. In de Modelreglementen van splitsing is bepaald, dat voor het nemen van een dergelijk besluit een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid (2/3 of 3/4) nodig is.

Als VvE kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). U kunt een aanvraag doen voor de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) wanneer u aan de voorwaarden van de RVO voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat u de aanvraag indient vóór de uitvoering. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp is € 1.650, vermeerderd met € 150 voor elke kW thermisch vermogen bij bivalente temperatuur vanaf 1 kW.

Er zijn verschillende manieren van financieringsmogelijkheden voor uw VvE. wellicht heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren of maakt u gebruik van een lening. In principe mag bijna elke VvE geld lenen, tenzij uitdrukkelijk in de akte vermeld staat dat er niet geleend mag worden (5:126 lid 4 BW).

Sinds 2015 kunnen VvE’s de VvE Energiebespaarlening afsluiten. De lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Warmtefonds; de uitvoering wordt geregeld door Polestar Bemiddeling. De VvE sluit een lening af zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De rente en aflossing van de VvE Energiebespaarlening worden onderdeel van de VvE-bijdrage. Kijk voor meer informatie op https://www.warmtefonds.nl/vve

Het is raadzaam om door een gespecialiseerd bedrijf een installatieontwerp te laten maken om de opstelling, het aantal en de capaciteit van de warmtepompen te kunnen bepalen. Hiermee kan worden bepaald hoeveel stroom er noodzakelijk is en hope groot de elektriciteitsaansluiting moet zijn. Tot slot moeten constructieve berekeningen en geluidberekeningen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal presteert en aan de gewenste geluids- en bouwvoorschriften voldoet.

 

> Collectieve hoge-temperatuur CO2-warmtepomp met buitenunit (lucht/water)