Skip to main content

Individuele hoge-temperatuurwarmtepomp met buitenunit (lucht/water)

 1. Het grootste voordeel is dat er geen gas noodzakelijk is voor de verwarming van het appartement, en dat de CO2-uitstoot aanzienlijk zal verminderen.
 2. De radiatoren hoeven voor dit systeem niet vervangen te worden.
 3. Het is niet strikt noodzakelijk (maar wel aan te bevelen) om de schil van het complex (gevels, vloeren, glas en daken) goed te isoleren. Hoe beter het complex is geïsoleerd, hoe minder warmtevraag noodzakelijk is en hoe efficiënter de warmtepomp werkt.
 4. Een warmtepomp, zelfs als deze op hogere temperatuur draait, heeft een positief invloed op het energielabel.

 1. Door het hoge benodigde vermogen is het mogelijk dat het huidige aansluitvermogen van de elektra niet toereikend is en er een zwaardere driefase-aansluiting nodig is.
 2. Een warmtepomp heeft, doordat er ook een boilervat benodigd is, ongeveer het formaat van een grote koelkast (circa 60 x 62 cm). In hoogte variëren warmtepompen van circa 1,5 tot 2 meter. Daardoor nemen ze meer ruimte in beslag dan de traditionele cv-ketel.
 3. Er is een buitenunit noodzakelijk. Er moet rekening gehouden worden met een maximale afstand van ca. 25 meter van de warmtepomp tot de buitenunit.
 4. De buitenunit maakt geluid. Hij moet trillingvrij worden opgesteld. Het verdient daarnaast de aanbeveling om de warmtepomp zo op te stellen dat het geluid zo veel mogelijk in alle richtingen vrij weg kan stromen. Wellicht blijkt uit een geluidberekening dat er geluidwerende kasten nodig zijn. Deze zijn in de handel verkrijgbaar.
 5. Een buitenunit van een warmtepomp kan bevriezen tijdens de wintermaanden. De luchtvochtigheid is meestal hoog wanneer vochtige lucht door de buitenunit stroomt. Die kan bevriezen op de koude metalen. Om deze te ontdooien, moet in het ketelhuis een voorraadvat worden opgesteld.
 6. De buitenunit van de warmtepomp mag u niet zomaar installeren op uw balkon of dak. Daar zitten wat regels aan vast. De belangrijkste is dat de vergadering van eigenaars u toestemming moet geven. Het is verstandig de exacte voorwaarden in een gebruiksovereenkomst tussen de verzoeker en de VvE vast te leggen. Dan weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 1.650 tot € 3.435. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

Collectieve hoge-temperatuur CO2-warmtepomp met buitenunit (lucht/water)

 1. Het grootste voordeel is dat er veel minder gas nodig is voor het verwarmen van het complex. Bovendien neemt de CO2-uitstoot aanzienlijk af.
 2. Een warmtepomp, zelfs als deze op hogere temperatuur draait, heeft een positief invloed op het energielabel.
 3. Het gebruik van CO2 als koudemiddel is milieuvriendelijk: geen schadelijke invloed op de ozonlaag én een laag broeikaseffect.

 1. Deze warmtepomp levert alleen warm water voor de keuken en badkamer. Met behulp van PCM-buffervaten kan deze optie ook geschikt worden gemaakt voor verwarming. Hiervoor is dus wel voldoende opstelruimte benodigd.
 2. Door het hoge benodigde vermogen is mogelijk het huidige aansluitvermogen van de elektra niet toereikend, en is een zwaardere aansluiting nodig. De netwerkbeheerder moet beoordelen of dit mogelijk is. De eenmalige én de jaarlijkse kosten zijn voor rekening van de VvE. Ze zijn afhankelijk van de benodigde kabellengte en het vermogen van de installatie.
 3. Er zijn één of meerdere buitenunits noodzakelijk. Staat het ketelhuis op het dak? Dan komen deze buitenunits op het dak te staan. Hierbij moet rekening worden gehouden dat een buitenunit al snel 500 kg weegt en daarom op een staalconstructie moet worden geplaats. Daarbij wordt het gewicht afgedragen over de constructie van het pand.
 4. De buitenunit maakt geluid. Hij moet trillingvrij worden opgesteld met behulp van veren om contactgeluid te voorkomen. Het verdient aanbeveling om de warmtepomp zo op te stellen dat het geluid zo veel mogelijk in alle richtingen vrij weg kan stromen. Wellicht blijkt uit een geluidsberekening dat geluidwerende schermen nodig zijn. Deze zijn in de handel verkrijgbaar.
 5. Een buitenunit van een warmtepomp kan bevriezen tijdens de wintermaanden. De luchtvochtigheid is meestal hoog wanneer vochtige lucht door de buitenunit stroomt. Die kan bevriezen op de koude metalen. Om deze te ontdooien, moet in het ketelhuis een voorraadvat worden opgesteld.
 6. Als de VvE een nieuwe installatie wil aanschaffen, moet de vergadering van eigenaars daarover een besluit nemen. In de Modelreglementen van splitsing is bepaald dat voor het nemen van een dergelijk besluit een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid (2/3 of ¾ van het totale aantal stemmen) nodig is.
 7. Als de VvE besluit een nieuwe installatie aan te schaffen dan zal de vergadering van eigenaars daarover een besluit moeten nemen. In de Modelreglementen van splitsing is bepaald, dat voor het nemen van een dergelijk besluit een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid (2/3 of 3/4) nodig is.

Als VvE kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). U kunt een aanvraag doen voor de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) wanneer u aan de voorwaarden van de RVO voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat u de aanvraag indient vóór de uitvoering. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp is € 1.650, vermeerderd met € 150 voor elke kW thermisch vermogen bij bivalente temperatuur vanaf 1 kW.

Er zijn verschillende manieren van financieringsmogelijkheden voor uw VvE. wellicht heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren of maakt u gebruik van een lening. In principe mag bijna elke VvE geld lenen, tenzij uitdrukkelijk in de akte vermeld staat dat er niet geleend mag worden (5:126 lid 4 BW).

Sinds 2015 kunnen VvE’s de VvE Energiebespaarlening afsluiten. De lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Warmtefonds; de uitvoering wordt geregeld door Polestar Bemiddeling. De VvE sluit een lening af zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De rente en aflossing van de VvE Energiebespaarlening worden onderdeel van de VvE-bijdrage. Kijk voor meer informatie op https://www.warmtefonds.nl/vve

Het is raadzaam om door een gespecialiseerd bedrijf een installatieontwerp te laten maken om de opstelling, het aantal en de capaciteit van de warmtepompen te kunnen bepalen. Hiermee kan worden bepaald hoeveel stroom er noodzakelijk is en hope groot de elektriciteitsaansluiting moet zijn. Tot slot moeten constructieve berekeningen en geluidberekeningen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal presteert en aan de gewenste geluids- en bouwvoorschriften voldoet.

 

Individuele elektrische hybride warmtepomp met buitenunit (lucht/water)

 1. Het grootste voordeel is dat er veel minder gas noodzakelijk is voor de verwarming van het appartement, en dat de CO2-uitstoot aanzienlijk zal verminderen.
 2. De radiatoren hoeven voor dit systeem niet te worden vervangen.
 3. Een hybride warmtepomp heeft een positief invloed op het energielabel.

 1. Deze warmtepomp levert geen warm water voor de keuken en badkamer. Dat moet worden geleverd door de cv-ketel omdat de temperatuur daarvan veel hoger is.
 2. Door het hoge benodigde vermogen is het huidige aansluitvermogen van de elektra mogelijk niet toereikend, en is een zwaardere driefase-aansluiting nodig.
 3. Een buitenunit is noodzakelijk. Er moet rekening worden gehouden met een maximale afstand van ca. 25 meter van de warmtepomp tot de buitenunit en een eventuele schacht naar het dak of balkon.
 4. De buitenunit maakt geluid. Hij moet trillingvrij worden opgesteld. Daarnaast is het raadzaam om de warmtepomp zo op te stellen dat het geluid zo veel mogelijk in alle richtingen vrij weg kan stromen. Wellicht blijkt uit een geluidberekening dat er geluidwerende kasten nodig zijn. Deze zijn in de handel verkrijgbaar.
 5. Een buitenunit van een warmtepomp kan bevriezen tijdens de wintermaanden. De luchtvochtigheid is meestal hoog wanneer vochtige lucht door de buitenunit stroomt. Die kan bevriezen op de koude metalen. Om deze te ontdooien, moet in het ketelhuis een voorraadvat worden opgesteld.
 6. De buitenunit van de warmtepomp mag u niet zomaar installeren op uw balkon of dak. Daar zitten wat regels aan vast. De belangrijkste is dat de vergadering van eigenaars u toestemming moet geven. Het is verstandig de exacte voorwaarden in een gebruiksovereenkomst tussen de verzoeker en de VvE vast te leggen. Dan weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 1.650 tot € 3.435. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

Individuele hybride elektrische warmtepomp met ventilatielucht (lucht/water)

 1. Het grootste voordeel is dat er geen buitenunit benodigd is en woningen met een ventilatiebox of warmteterugwininstallatie (WTW) relatief makkelijk gasloos kunnen worden.
 2. De radiatoren hoeven voor dit systeem niet vervangen te worden.
 3. Een hybride warmtepomp heeft een positief invloed op het energielabel
 4. Een warmtepomp is bij een goed geïsoleerd pand een zeer efficiënt systeem met een COP van 5.
 5. Een ventilatiewarmtepomp heeft relatief weinig onderhoud nodig.

 1. Deze warmtepomp levert geen warm water voor de keuken en badkamer. Dat wordt door de cv-ketel uitgevoerd: de temperatuur daarvan is aanzienlijk hoger.
 2. Voor een optimale werking moet vrijwel altijd een systeem voor lage-temperatuurverwarming worden aangelegd. Dat bestaat uit bestaat uit vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren.
 3. De afvoer van de ventilatielucht moet een geïsoleerd kanaal zijn om condensatie aan de buitenkant van het ventilatiekanaal te voorkómen. De temperatuur van de afgevoerde ventilatielucht kan namelijk -20 graden bereiken.
 4. Voor woningen met een groter oppervlak dan 120 m2 of met (te) weinig isolatie is een ventilatiewarmtepomp niet altijd geschikt. Laat een installateur altijd een warmteverliesberekening maken om te kunnen bepalen of – en zo ja – een warmtepomp voor de woning geschikt is. En zo ja, welke capaciteit deze moet hebben.
 5. Bij een collectief ventilatiekanaal moeten de kanalen aangepast of volledig vervangen worden omdat de lucht een lagere temperatuur heeft en hierdoor minder makkelijk het dak bereikt.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 1.650 tot € 3.435. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

Individuele elektrische airco-warmtepomp (lucht/lucht)

 1. De warmtepomp kan naast koelen ook verwarmen. Het systeem wordt omgekeerd en de warmte uit de woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.
 2. Bij kleine woningen kan een lucht-luchtwarmtepomp groot deel van de verwarming verzorgen. Dat is vooral handig als u veel van huis bent en alleen af en toe een ruimte snel wilt opwarmen. In grotere woningen kan hij worden gebruikt als bijverwarming, bijvoorbeeld in een werkkamer.
 3. Dit systeem is vaak goedkoper dan een lucht/water-warmtepomp.

 1. Deze warmtepomp levert geen warm water voor de keuken en badkamer. Dit warme water kan worden geleverd met behulp van een (warmtepomp)boiler of een doorstroomapparaat. Collectieve uitvoering is mogelijk door gebruik te maken van een CO2-warmtepomp.
 2. De buitenunit van de warmtepomp mag u niet zomaar installeren op uw balkon of dak. Daar zitten wat regels aan vast. De belangrijkste is dat de vergadering van eigenaars u toestemming moet geven. Het is verstandig de exacte voorwaarden in een gebruiksovereenkomst tussen de verzoeker en de VvE vast te leggen. Dan weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn.
 3. Verwarmen met een airco geeft een ander comfort dan verwarmen met centrale verwarming en radiatoren.
 4. Door het hoge benodigde vermogen is het huidige aansluitvermogen van de elektra mogelijk niet toereikend en is een zwaardere driefase aansluiting nodig.
 5. Er is een buitenunit noodzakelijk. Er moet rekening gehouden worden met een maximale afstand van ca. 10 meter van de airco tot de buitenunit.
 6. Zowel de binnen- als de buitenunit maakt geluid. De buitenunit moet trillingvrij worden opgesteld. Het verdient daarnaast de aanbeveling om de warmtepomp zo op te stellen dat het geluid zo veel mogelijk in alle richtingen vrij weg kan stromen. Wellicht blijkt uit een geluidberekening dat er geluidwerend kasten nodig zijn. Deze zijn in de handel verkrijgbaar.

Er zijn geen subsidies beschikbaar voor een airco-warmtepomp. Een lucht-lucht warmtepomp wordt in de meeste situaties voor koeling gebruikt. In Europese regels (verordening nummer 206/2012) valt dit type klimaatsysteem in de categorie airconditioning.

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

 

 

Individuele hoge-temperatuurwarmtepomp met ventilatielucht (lucht/water)

 1. Het grootste voordeel is dat er geen buitenunit benodigd is en dat woningen met een ventilatiebox of warmteterugwininstallatie (WTW) relatief makkelijk gasloos kunnen worden.
 2. Er is geen gasaansluiting meer noodzakelijk voor de verwarming van het appartement, en de CO2-uitstoot zal aanzienlijk verminderen.
 3. De radiatoren hoeven voor dit systeem niet vervangen te worden.
 4. Het is niet strikt noodzakelijk (maar wel aan te bevelen) om de schil van het complex (gevels, vloeren, glas en daken) goed te isoleren. Hoe beter het complex is geïsoleerd, hoe minder warmtevraag noodzakelijk is en hoe efficiënter de warmtepomp werkt.
 5. Een warmtepomp, zelfs als deze op hogere temperatuur draait, heeft een positief invloed op het energielabel.

 1. Een warmtepomp heeft, door dat er ook een boilervat benodigd is, ongeveer het formaat van een grote koelkast (circa 60 x 62 cm). In hoogte variëren warmtepompen van circa 1,5 tot 2 meter. Daardoor nemen ze meer ruimte in beslag dan de traditionele cv-ketel.
 2. De afvoer van de ventilatielucht moet een geïsoleerd kanaal zijn om condensatie aan de buitenkant te voorkomen. De temperatuur van de afgevoerde ventilatielucht kan namelijk -20 graden bereiken.
 3. Voor woningen met een groter oppervlak dan 120 m2 of met (te) weinig isolatie is een ventilatiewarmtepomp niet altijd geschikt. Laat een installateur altijd een warmteverliesberekening maken om te kunnen bepalen of – en zo ja – een warmtepomp voor de woning geschikt is. En zo ja, welke capaciteit nodig is.
 4. Bij een collectief ventilatiekanaal zullen de kanalen aangepast of volledig vervangen moeten worden omdat de lucht een lagere temperatuur heeft en hierdoor minder makkelijk het dak zal bereiken.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 1.650 tot € 3.435. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

Elektrische verwarmingsketel

 1. Het grootste voordeel is dat er geen gas noodzakelijk is en dat ze relatief eenvoudige zijn te installeren.
 2. De investeringskosten zijn relatief laag, (ca. € 1.750,- á € 2.500,-) exclusief een eventuele boiler
 3. Een elektrische ketel heeft weinig onderhoud nodig.

 1. Een elektrische ketel heeft een negatief invloed op het energielabel en het CO2 gebruik zal stijgen
 2. Als er veel tapwater wordt afgenomen is er een aanvullende boiler noodzakelijk.
 3. Het energieverbruik zal aanzienlijk stijgen (ongeveer 2,4 x duurder dan een gasgestookte ketel).
 4. Door het hoge benodigde vermogen is het huidige aansluitvermogen van de elektra mogelijk niet toereikend, en is een zwaardere driefase-aansluiting nodig. In sommige gevallen zelfs 3x35A waardoor het jaarlijks vastrecht aanzienlijk zal stijgen.

Er zijn geen subsidies beschikbaar voor elektrische ketels.

Individuele elektrische warmtepomp met buitenunit (lucht/water)

 1. Het grootste voordeel is dat er geen gas noodzakelijk is voor de verwarming van het appartement, en dat de CO2-uitstoot aanzienlijk zal verminderen.
 2. Een warmtepomp heeft een positief invloed op het energielabel.
 3. Naast verwarmen kan het systeem (met de nodige aanpassingen) ook koelen. Het systeem wordt omgekeerd en de warmte uit de woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.
 4. Een warmtepomp is bij een goed geïsoleerd pand een zeer efficiënt systeem met een COP van 5.

 1. Een warmtepomp heeft, door dat er ook een boilervat benodigd is, ongeveer het formaat van een grote koelkast (circa 60 x 62 cm). In hoogte variëren warmtepompen van circa 1,5 tot 2 meter. Ze nemen dus meer ruimte in beslag dan de traditionele cv-ketel.
 2. Door het hoge benodigde vermogen is mogelijk het huidige aansluitvermogen van de elektra niet toereikend, en is een zwaardere driefase-aansluiting nodig.
 3. Er is een buitenunit noodzakelijk. Er moet rekening worden gehouden met een maximale afstand van ca. 25 meter van de warmtepomp tot de buitenunit.
 4. De buitenunit maakt geluid. Hij moet trillingvrij worden opgesteld. Het verdient daarnaast de aanbeveling om de warmtepomp zo op te stellen dat het geluid zo veel mogelijk in alle richtingen vrij weg kan stromen. Wellicht blijkt uit een geluidberekening dat geluidwerende kasten nodig zijn. Deze zijn in de handel verkrijgbaar.
 5. Een buitenunit van een warmtepomp kan bevriezen tijdens de wintermaanden. De luchtvochtigheid is meestal hoog wanneer vochtige lucht door de buitenunit stroomt. Die kan bevriezen op de koude metalen. Om deze te ontdooien, moet in het ketelhuis een voorraadvat worden opgesteld.
 6. Voor een optimale werking moet vrijwel altijd een systeem voor lage-temperatuurverwarming worden aangelegd. Dat bestaat uit bestaat uit vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren.
 7. De buitenunit van de warmtepomp mag u niet zomaar installeren op uw balkon of dak. Daar zitten wat regels aan vast. De belangrijkste is dat de vergadering van eigenaars u toestemming moet geven. Het is verstandig de exacte voorwaarden in een gebruiksovereenkomst tussen de verzoeker en de VvE vast te leggen. Dan weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 1.875 tot € 3.435. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

Individuele elektrische warmtepomp met PVT-panelen (water-water)

 1. Het grootste voordeel is dat er geen gas noodzakelijk is voor de verwarming van het appartement, en dat de CO2-uitstoot aanzienlijk zal verminderen.
 2. Een warmtepomp met PVT-panelen heeft een zeer positieve invloed op het energielabel.
 3. Wanneer er nog geen zonnepanelen nop het dak liggen, kunt u hiermee twee vliegen in één klap slaan. U benut de ruimte op het dak heel efficiënt voor duurzame stroom én warmte.
 4. De PVT-panelen op het dak maken geen geluid. Dat is dus anders dan bij een warmtepomp met een buitenunit.
 5. Een warmtepomp is bij een goed geïsoleerd pand een zeer efficiënt systeem met een COP van 5.
 6. Naast verwarmen kan het systeem (met de nodige aanpassingen) ook koelen. Het systeem wordt omgekeerd en de warmte uit de woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.

 1. Met dit systeem wekt u voornamelijk in de zomermaanden veel elektriciteit op maar er zal ook veel stroom worden verbruikt. Wellicht is het huidige aansluitvermogen voor elektra niet toereikend, en is een zwaardere aansluiting nodig. De netwerkbeheerder moet beoordelen of dit mogelijk is. De eenmalige én de jaarlijkse kosten zijn voor rekening van de VvE. Ze zijn afhankelijk van de benodigde kabellengte en het vermogen van de installatie.
 2. De meeste verzekeringsmaatschappijen vragen tegenwoordig een Scope12 opleveringskeuring na het plaatsen van zonnepanelen. Daarmee is er een onafhankelijke beoordeling dat de installatie mechanisch en elektrotechnische goed aangesloten is.
 3. PVT-panelen zijn vaak zwaarder dan traditionele zonnepanelen. Laat daarom een constructieve berekening uitvoeren. In sommige gevallen moet het dak worden versterkt om het extra gewicht te kunnen dragen.
 4. PVT-panelen hebben over het algemeen meer ruimte nodig dan afzonderlijke zonnepanelen of thermische zonnecollectoren. Dit kan problematisch zijn als er beperkte ruimte beschikbaar is voor installatie.
 5. Voor een optimale werking moet vrijwel altijd een systeem voor lage-temperatuurverwarming worden aangelegd. Dat bestaat uit bestaat uit vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 3.750 tot € 7.050. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

Individuele elektrische warmtepomp met ventilatielucht (lucht/water)

 1. Het grootste voordeel is dat er geen buitenunit benodigd is en woningen met een ventilatiebox of warmteterugwininstallatie (WTW) relatief makkelijk gasloos kunnen worden.
 2. Er is geen gasaansluiting meer noodzakelijk voor de verwarming van het appartement, en de CO2-uitstoot zal aanzienlijk verminderen.
 3. Een warmtepomp heeft een positief invloed op het energielabel.
 4. Naast verwarmen kan het systeem (met de nodige aanpassingen) ook koelen. Het systeem wordt omgekeerd en de warmte uit de woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.
 5. Een warmtepomp is bij een goed geïsoleerd pand een zeer efficiënt systeem met een COP van 5.
 6. Een ventilatiewarmtepomp heeft relatief weinig onderhoud nodig.

 1. Een warmtepomp heeft, door dat er ook een boilervat benodigd is, ongeveer het formaat van een grote koelkast (circa 60 x 62 cm). In hoogte variëren warmtepompen van circa 1,5 tot 2 meter. Ze nemen dus meer ruimte in beslag dan de traditionele cv-ketel.
 2. Voor een optimale werking moet vrijwel altijd een systeem voor lage-temperatuurverwarming worden aangelegd. Dat bestaat uit bestaat uit vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren.
 3. De afvoer van de ventilatielucht moet een geïsoleerd kanaal zijn om condensatie aan de buitenkant van het ventilatiekanaal te voorkómen. De temperatuur van de afgevoerde ventilatielucht kan namelijk -20 graden bereiken.
 4. Voor woningen met een groter oppervlak dan 120 m2 of met (te) weinig isolatie is een ventilatiewarmtepomp niet altijd geschikt. Laat een installateur altijd een warmteverliesberekening maken om te kunnen bepalen of een warmtepomp voor de woning geschikt is. En zo ja, welke capaciteit deze moet hebben.
 5. Bij een collectief ventilatiekanaal moeten de kanalen aangepast of volledig vervangen worden omdat de lucht een lagere temperatuur heeft en hierdoor minder makkelijk het dak zal bereiken.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 1.650 tot € 3.435. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.