Skip to main content

Individuele warmtepomp met collectieve bodembron (water/water)

 1. Het grootste voordeel is dat er geen gas noodzakelijk is voor de verwarming van het appartement, en dat de CO2-uitstoot aanzienlijk zal verminderen.
 2. Een warmtepomp heeft een positief invloed op het energielabel.
 3. Naast verwarmen kan het systeem (met de nodige aanpassingen) ook koelen. Het systeem wordt omgekeerd en de warmte uit de woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.
 4. Er is geen buitenunit benodigd.
 5. Een warmtepomp is bij een goed geïsoleerd pand een zeer efficiënt systeem met een COP van 5.

 1. De investeringskosten zijn, afhankelijk van de diepte van de bron, hoog en de bron heeft geen eeuwige levensduur.
 2. Er gelden o.a. in Brabant specifieke restricties vanuit het provinciaal beleid m.b.t. het aanleggen van bodembronnen; nader onderzoek naar de haalbaarheid is noodzakelijk.
 3. Onderzocht moet worden of de bestaande bouwkundige kanalen geschikt zijn voor de toepassing van het collectieve buizenstelsel.
 4. De binnenunit heeft, door dat er ook een boilervat benodigd is, ongeveer het formaat van een grote koelkast (circa 60 x 62 cm). In hoogte variëren de units van circa 1,5 tot 2 meter. Daardoor nemen ze meer ruimte in beslag dan de traditionele cv-ketel.
 5. Door het hoge benodigde vermogen is het mogelijk dat het huidige aansluitvermogen van de elektra niet toereikend is en er een zwaardere driefase-aansluiting nodig is.
 6. Voor een optimale werking moet vrijwel altijd een systeem voor lage-temperatuurverwarming worden aangelegd. Dat bestaat uit bestaat uit vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren.
 7. Als de VvE een nieuwe installatie wil aanschaffen, moet de vergadering van eigenaars daarover een besluit nemen. In de Modelreglementen van splitsing is bepaald dat voor het nemen van een dergelijk besluit een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid (2/3 of ¾ van het totale aantal stemmen) nodig is.

Als woningeigenaar kunt u voor de aanschaf van een warmtepomp gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type warmtepompen kunt u een subsidie krijgen die uiteenloopt van € 3.750 tot € 5.100. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type en vermogen. U vindt het op de meldcodelijst, een overzicht van alle warmtepompen die al eerder zijn goedgekeurd en die in aanmerking komen voor de subsidie. Controleer voordat u een warmtepomp aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze lijst kunt u terugvinden op de website van RVO.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden waaronder de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook woningeigenaars die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben, mogelijk in aanmerking voor deze lening. Kijk voor meer informatie op Energiebespaarlening voor particulieren – Warmtefonds

Geen woning is hetzelfde. Neem daarom contact op met een vakbekwame installateur. Het is raadzaam om een warmteverliesberekening op te laten stellen. Neem voor aanvang van de werkzaamheden contact op met het VvE-bestuur in verband met de besluitvorming, de afspraken en het opstellen van een gebruikersovereenkomst.

Warmtenet (lage temperatuur)

 1. Bij appartementen die nog geen blokverwarming hebben zullen leidingen door het gehele gebouw aangebracht moeten worden om het warme water te transporteren naar alle woningen.
 2. Er is een warmtepomp nodig om van de lage temperatuur hoge temperatuur te maken die geschikt is voor tapwater en/of hoog temperatuur radiatoren.
 3. Warmtenetten zijn vooral beschikbaar in stedelijke gebieden en zijn minder vaak beschikbaar in landelijke gebieden.
 4. Wanneer woningen zijn aangesloten op een warmtenet, zijn ze afhankelijk van één leverancier voor hun verwarming en warm water.
 5. Eenmaal aangesloten op een warmtenet, kan het moeilijk of duur zijn om weer te veranderen naar een andere verwarmingsbron.

Als woningeigenaar kunt u voor de aansluiting op een warmtenet gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type systeem kunt u een subsidie krijgen van €3.325,-  Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

 

Als VvE kunt u voor de aansluiting op een warmtenet gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van de RVO voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat u de aanvraag indient vóór de uitvoering. Het subsidiebedrag voor een Centrale aansluiting warmtenet is € 2.925 bij een maximaal vermogen van 100KW. Bij meer dan 100KW is het subsidie bedrag 28.858,- euro Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

 

Bent u een gemengde VvE of een verhuurder van één of meerdere huurwoningen dan kunt gebruik maken Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan. Deze woningen zijn, of worden, op een warmtenet aangesloten.

U krijgt subsidie voor de aanpassingen in de woningen en de aansluitkosten op een warmtenet met een maximaal subsidiebedrag van € 5.000 per appartement. Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Er zijn verschillende manieren van financieringsmogelijkheden voor uw VvE. Wellicht heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren of maakt u gebruik van een lening. In principe mag bijna elke VvE geld lenen, tenzij uitdrukkelijk in de akte vermeld staat dat er niet geleend mag worden (5:126 lid 4 BW).

Sinds 2015 kunnen VvE’s de VvE Energiebespaarlening afsluiten. De lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Warmtefonds; de uitvoering wordt geregeld door Polestar Bemiddeling. De VvE sluit een lening af zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De rente en aflossing van de VvE Energiebespaarlening worden onderdeel van de VvE-bijdrage. Kijk voor meer informatie op https://www.warmtefonds.nl/vve

Warmtenet (midden- en hoogtemperatuur)

 1. Bij appartementen die nog geen blokverwarming hebben zullen leidingen door het gehele gebouw aangebracht moeten worden om het warme water te transporteren naar alle woningen.
 2. Warmtenetten zijn vooral beschikbaar in stedelijke gebieden en zijn minder vaak beschikbaar in landelijke gebieden.
 3. Wanneer woningen zijn aangesloten op een warmtenet, zijn ze afhankelijk van één leverancier voor hun verwarming en warm water.
 4. Eenmaal aangesloten op een warmtenet, kan het moeilijk of duur zijn om weer te veranderen naar een andere verwarmingsbron.

Als woningeigenaar kunt u voor de aansluiting op een warmtenet gebruik maken van de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor verduurzaming van uw woning (rvo.nl). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van RVO voldoet. Voor dit type systeem kunt u een subsidie krijgen van €3.325,-  Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

 

Als VvE kunt u voor de aansluiting op een warmtenet gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). U kunt een aanvraag doen wanneer u aan de voorwaarden van de RVO voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat u de aanvraag indient vóór de uitvoering. Het subsidiebedrag voor een Centrale aansluiting warmtenet is € 2.925 bij een maximaal vermogen van 100KW. Bij meer dan 100KW is het subsidie bedrag 28.858,- euro Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

 

Bent u een gemengde VvE of een verhuurder van één of meerdere huurwoningen dan kunt gebruik maken Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan. Deze woningen zijn, of worden, op een warmtenet aangesloten.

U krijgt subsidie voor de aanpassingen in de woningen en de aansluitkosten op een warmtenet met een maximaal subsidiebedrag van € 5.000 per appartement. Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Er zijn verschillende manieren van financieringsmogelijkheden voor uw VvE. Wellicht heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren of maakt u gebruik van een lening. In principe mag bijna elke VvE geld lenen, tenzij uitdrukkelijk in de akte vermeld staat dat er niet geleend mag worden (5:126 lid 4 BW).

Sinds 2015 kunnen VvE’s de VvE Energiebespaarlening afsluiten. De lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Warmtefonds; de uitvoering wordt geregeld door Polestar Bemiddeling. De VvE sluit een lening af zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De rente en aflossing van de VvE Energiebespaarlening worden onderdeel van de VvE-bijdrage. Kijk voor meer informatie op https://www.warmtefonds.nl/vve

Waterstof cv-ketel

Er zijn geen subsidies beschikbaar voor waterstof ketels.